Category : Uncategorized

Palivové drevo 2022

Podmienky prideľovania palivového dreva v roku 2022

Prídely palivového dreva v roku 2022 – zoznam podielnikov

Vyhlásenie o vzdaní sa podielu

Splnomocnenie na prevzatie šeku


termín výdaja šekov

21.8.2022 /ne/ – od 18:00 do 18:45 – zasadačka OcÚ Nová Dedina (Nová Dedina 125)

Šeky sa vydávajú výhradne v tomto termíne, bez výnimky!

SMS OZNAMY

Vážení podielnici,

pripravili sme pre Vás možnosť získania pravidelných informácií a oznamov prostredníctvom SMS správy.

Táto služba je pre všetkých našich podielnikov bezplatná.

V prípade záujmu o aktiváciu SMS oznamov zašlite správu na číslo 0905 122 029 v tvare: Meno, Priezvisko, Rok narodenia.

Následne bude Vaše číslo zaradené medzi pravidelné oznamovanie.

Viac informácií môžete získať telefonicky na čísle 0905 122 029 alebo mailom info@urbaropatova.sk

 

Odoslaním aktivačnej SMS správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. a oboznámenia o spracúvaní osobných údajov Združením účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.

Vitajte!

Vitajte na stránke pozemkového spoločenstva Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.