O nás

VZNIK

Pôvodné združenie bez právnej subjektivity vzniklo v roku 1991 pod názvom „Združenie účastinárov a urbaristov obce Nová Dedina, katastrálne územie Opatová“.


ZDRUŽENIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Po tom, ako v máji 2013 nadobudol platnosť nový zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. sa muselo pôvodné zduženie pretransformovať na pozemkové spoločenstvo s právnou subejktivitou.


VÝBOR SPOLOČENSTVA

Predseda: Štefan KYCKA
Podpredseda: Ing. Anna NOVÁKOVÁ
Člen: Ing. Lukáš HRAŠKO
Člen: Jozef MÚČKA
Člen: Ing. Ján PASTIEROVIČ

DOZORNÁ RADA

Predseda: Irena SENEŠIOVÁ
Člen: Ing. Zdenka BRUMLOVSKÁ
Člen: Ing. Marta JUHÁROVÁ

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Sídlo: Opatová 125, 935 25 Nová Dedina
IČO: 31873359
DIČ: 2021030528
IČ DPH: nie sme platiteľmi DPH
Číslo účtu: 2801878613/8330
IBAN: SK67 8330 0000 0028 0187 8613

Comments are closed.