Dokumenty

K jednotlivým dokumentom sa dostanete po kliknutí na príslušnú kategóriu:


Dokumenty spoločenstva


Zápisnice z valných zhromaždení


Zápisnice zo zasadnutí výboru


Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady


Comments are closed.