Spoločenstvo

Stanovy pozemkového spoločenstva


Zmluva o založení pozemkového spoločenstva


K jednotlivým dokumentom sa dostanete po kliknutí na text. Všetky súbory sú vo formáte pdf.

 

Comments are closed.