O nás

VZNIK

Pôvodné združenie bez právnej subjektivity vzniklo v roku 1991 pod názvom „Združenie účastinárov a urbaristov obce Nová Dedina, katastrálne územie Opatová“.


ZDRUŽENIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Po tom, ako v máji 2013 nadobudol platnosť nový zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. sa muselo pôvodné zduženie pretransformovať na pozemkové spoločenstvo s právnou subejktivitou.


VÝBOR SPOLOČENSTVA

Predseda: Štefan KYCKA
Podpredseda: Ing. Anna NOVÁKOVÁ
Člen: Ing. Lukáš HRAŠKO
Člen: Jozef MÚČKA
Člen: Ing. Ján PASTIEROVIČ

DOZORNÁ RADA

Predseda: Irena SENEŠIOVÁ
Člen: Ing. Zdenka BRUMLOVSKÁ
Člen: Anna HORNIAKOVÁ
Člen: Ing. Marta JUHÁROVÁ

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Sídlo: Opatová 125, 935 25 Nová Dedina
IČO: 31873359
DIČ: 2021030528
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Číslo účtu: 2923831098/1100
IBAN: SK03 1100 0000 0029 2383 1098

Comments are closed.