Drevo

V tejto sekcii nájdete informácie potrebné k výdaju podielov palivového dreva v roku 2021.


Podmienky prideľovania palivového dreva v roku 2021

Prídely palivového dreva v roku 2021 – zoznam podielnikov

Vyhlásenie o vzdaní sa podielu

Splnomocnenie na prevzatie šeku


Termíny výdaja šekov

24.9.2021 /pi/ – od 17:00 do 18:30 – zasadačka OcÚ Nová Dedina (Nová Dedina 125)

2.10.2021 /so/ – od 17:00 do 18:30 – zasadačka OcÚ Nová Dedina (Nová Dedina 125)

Šeky sa vydávajú výhradne v týchto termínoch, bez výnimky!


Vážení podielnici,

touto cestou Vám oznamujeme, že po uhradení šekov za palivové drevo v roku 2021 je potrebné doručiť potvrdenie o zaplatení na adresu predsedu pozemkového spoločenstva: Štefan Kycka, Nová Dedina 409, 935 25 Nová Dedina. Šeky, prosím, vložte do obálky a vhoďte do schránky na uvedenej adrese.

Zároveň Vás žiadame o uvedenie telefonického kontaktu a adresy, kam má byť drevo zavezené. Adresu a telefonický kontakt, prosím, uvádzajte na zadnú stranu šeku.

V prípade neuvedenia telefonického kontaktu nebude drevo vydané!!!

 

Viac informácií o odvoze palivového dreva: 0918 906 054 alebo 0905 122 029.

Comments are closed.