Drevo

V tejto sekcii nájdete informácie potrebné k výdaju podielov palivového dreva v roku 2019.


Podmienky prideľovania palivového dreva v roku 2019

Prídely palivového dreva v roku 2019 – zoznam podielnikov

Vyhlásenie o vzdaní sa podielu

Splnomocnenie na prevzatie šeku


1.výdaj šekov: 1.3.2019 /pia/ – od 17:00 do 18:00 – zasadačka Obecného úradu Nová Dedina

2.výdaj šekov: 6.4.2019 /so/ – od 17:00 do 18:00 – zasadačka Obecného úradu Nová Dedina


Vážení podielnici,

touto cestou Vám oznamujeme, že po uhradení šekov za palivové drevo v roku 2019 je potrebné doručiť potvrdenie o zaplatení na adresu predsedu pozemkového spoločenstva: Štefan Kycka, Nová Dedina 409, 935 25 Nová Dedina. Šeky, prosím, vložte do obálky a vhoďte do schránky na uvedenej adrese.

Zároveň Vás žiadame o uvedenie telefonického kontaktu a adresy, kam má byť drevo zavezené. Adresu a telefonický kontakt, prosím, uvádzajte na zadnú stranu šeku.

V prípade neuvedenia telefonického kontaktu nebude drevo vydané!!!

 

Viac informácií o odvoze palivového dreva: 0918 906 054 alebo 0905 122 029.

Comments are closed.