Category : Uncategorized

Palivové drevo – 2021

Oznamujeme podielnikom, že v zmysle schválených podmienok prideľovania palivového dreva na rok 2021 bol výdaj šekov uskutočnený v 2 termínoch a týmto bol pre rok 2021 ukončený.

Úhradu poštových poukazov na drevo je potrebné vykonať do 31.10.2021.

Prosíme, aby ste po úhrade šeku uviedli na druhú stranu telefonický kontakt a adresu, kam má byť drevo zavezené.
Takto označený šek následne doručte na adresu predsedu – Štefan Kycka, Nová Dedina 409.
V prípade neuvedenia telefonického kontaktu na zadnej strane šeku, nebude drevo vydané!

Za pochopenie ďakujeme.

Palivové drevo 2021

Podmienky prideľovania palivového dreva v roku 2021

Prídely palivového dreva v roku 2021 – zoznam podielnikov

Vyhlásenie o vzdaní sa podielu

Splnomocnenie na prevzatie šeku


termíny výdaja šekov

24.9.2021 /pi/ – od 17:00 do 18:30 – zasadačka OcÚ Nová Dedina (Nová Dedina 125)

2.10.2021 /so/ – od 17:00 do 18:30 – zasadačka OcÚ Nová Dedina (Nová Dedina 125)

Šeky sa vydávajú výhradne v týchto termínoch, bez výnimky!

SMS OZNAMY

Vážení podielnici,

pripravili sme pre Vás možnosť získania pravidelných informácií a oznamov prostredníctvom SMS správy.

Táto služba je pre všetkých našich podielnikov bezplatná.

V prípade záujmu o aktiváciu SMS oznamov zašlite správu na číslo 0905 122 029 v tvare: Meno, Priezvisko, Rok narodenia.

Následne bude Vaše číslo zaradené medzi pravidelné oznamovanie.

Viac informácií môžete získať telefonicky na čísle 0905 122 029 alebo mailom info@urbaropatova.sk

 

Odoslaním aktivačnej SMS správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. a oboznámenia o spracúvaní osobných údajov Združením účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.

Vitajte!

Vitajte na stránke pozemkového spoločenstva Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.