Category : Uncategorized

Ponuka na predaj podielu

Výbor pozemkového spoločenstva zverejňuje ponuku podielnika – Katarína Pappová, nar. 23.10.1959 na odpredaj svojho podielu.

Cena: dohodou

Viac informácií nájdete v priloženom liste:

Ponuka_Pappova

SMS OZNAMY

Vážení podielnici,

pripravili sme pre Vás možnosť získania pravidelných informácií a oznamov prostredníctvom SMS správy.

Táto služba je pre všetkých našich podielnikov bezplatná.

V prípade záujmu o aktiváciu SMS oznamov zašlite správu na číslo 0905 122 029 v tvare: Meno, Priezvisko, Rok narodenia.

Následne bude Vaše číslo zaradené medzi pravidelné oznamovanie.

Viac informácií môžete získať telefonicky na čísle 0905 122 029 alebo mailom info@urbaropatova.sk

 

Odoslaním aktivačnej SMS správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. a oboznámenia o spracúvaní osobných údajov Združením účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.

Vitajte!

Vitajte na stránke pozemkového spoločenstva Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.