VÝDAJ ŠEKOV NA PALIVOVÉ DREVO (jediný termín)

Vzhľadom na prijaté opatrenia

pred šírením ochorenia COVID-19 ZRUŠENÉ !!!

O ďalšom postupe budeme budeme včas informovať.

 


 

 

Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s. oznamuje svojim podielnikom, že dňa

28. októbra 2020 (streda) v čase 17:00 – 18:00

sa v zasadačke Obecného úradu Nová Dedina

uskutoční výdaj šekov na palivové drevo v roku 2020.

UPOZORŇUJEME PODIELNIKOV, že k prevzatiu šekov je potrebné predložiť občiansky preukaz a v prípade zastupovania úradne overené splnomocnenie!

Podielnikom, ktorí si svoj šek na tomto výdaji neprevezmú, tak im nárok na odber dreva v roku 2020 PREPADÁ!

Pri účasti na výdaji šekov je potrebné dodržať opatrenia pred šírením ochorenia COVID-19 !

Informácie o prídeloch nájdete v ozname nižšie.

Palivové drevo 2020

Podmienky prideľovania palivového dreva v roku 2020

Prídely palivového dreva v roku 2020 – zoznam podielnikov

Vyhlásenie o vzdaní sa podielu

Splnomocnenie na prevzatie šeku


jediný výdaj šekov

ZRUŠENÉ  28.10.2020 /str/ – od 17:00 do 18:00 – zasadačka Obecného úradu Nová Dedina

Vitajte!

Vitajte na stránke pozemkového spoločenstva Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.

SMS OZNAMY

Vážení podielnici,

pripravili sme pre Vás možnosť získania pravidelných informácií a oznamov prostredníctvom SMS správy.

Táto služba je pre všetkých našich podielnikov bezplatná.

V prípade záujmu o aktiváciu SMS oznamov zašlite správu na číslo 0905 122 029 v tvare: Meno, Priezvisko, Rok narodenia.

Následne bude Vaše číslo zaradené medzi pravidelné oznamovanie.

Viac informácií môžete získať telefonicky na čísle 0905 122 029 alebo mailom info@urbaropatova.sk

 

Odoslaním aktivačnej SMS správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. a oboznámenia o spracúvaní osobných údajov Združením účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.