VÝDAJ ŠEKOV NA PALIVOVÉ DREVO (jediný termín)

Zmena – vypísaný nový termín a miesto výdaja!


Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s. oznamuje svojim podielnikom, že dňa

7. novembra 2020 (sobota) v čase 11:00 – 12:00

sa pri Zdravotnom stredisku (Nová Dedina 126 – za obecným úradom)

uskutoční výdaj šekov na palivové drevo v roku 2020.

UPOZORŇUJEME PODIELNIKOV, že k prevzatiu šekov je potrebné predložiť občiansky preukaz a v prípade zastupovania úradne overené splnomocnenie!

Podielnikom, ktorí si svoj šek na tomto výdaji neprevezmú, tak im nárok na odber dreva v roku 2020 PREPADÁ!

Pri účasti na výdaji šekov je potrebné dodržať opatrenia pred šírením ochorenia COVID-19 a výnimky zo zákazu vychádzania !

Informácie o prídeloch nájdete v ozname nižšie.

Palivové drevo 2020

Podmienky prideľovania palivového dreva v roku 2020

Prídely palivového dreva v roku 2020 – zoznam podielnikov

Vyhlásenie o vzdaní sa podielu

Splnomocnenie na prevzatie šeku


jediný výdaj šekov

7.11.2020 /so/ – od 11:00 do 12:00 – pri Zdravotnom stredisku (Nová Dedina 126, za obecným úradom)

Vitajte!

Vitajte na stránke pozemkového spoločenstva Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.

SMS OZNAMY

Vážení podielnici,

pripravili sme pre Vás možnosť získania pravidelných informácií a oznamov prostredníctvom SMS správy.

Táto služba je pre všetkých našich podielnikov bezplatná.

V prípade záujmu o aktiváciu SMS oznamov zašlite správu na číslo 0905 122 029 v tvare: Meno, Priezvisko, Rok narodenia.

Následne bude Vaše číslo zaradené medzi pravidelné oznamovanie.

Viac informácií môžete získať telefonicky na čísle 0905 122 029 alebo mailom info@urbaropatova.sk

 

Odoslaním aktivačnej SMS správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. a oboznámenia o spracúvaní osobných údajov Združením účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.