Category : Oznamy

Zmena – vypísaný nový termín a miesto výdaja!


Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s. oznamuje svojim podielnikom, že dňa

7. novembra 2020 (sobota) v čase 11:00 – 12:00

sa pri Zdravotnom stredisku (Nová Dedina 126 – za obecným úradom)

uskutoční výdaj šekov na palivové drevo v roku 2020.

UPOZORŇUJEME PODIELNIKOV, že k prevzatiu šekov je potrebné predložiť občiansky preukaz a v prípade zastupovania úradne overené splnomocnenie!

Podielnikom, ktorí si svoj šek na tomto výdaji neprevezmú, tak im nárok na odber dreva v roku 2020 PREPADÁ!

Pri účasti na výdaji šekov je potrebné dodržať opatrenia pred šírením ochorenia COVID-19 a výnimky zo zákazu vychádzania !

Informácie o prídeloch nájdete v ozname nižšie.