Palivové drevo 2022

Podmienky prideľovania palivového dreva v roku 2022

Prídely palivového dreva v roku 2022 – zoznam podielnikov

Vyhlásenie o vzdaní sa podielu

Splnomocnenie na prevzatie šeku


termín výdaja šekov

21.8.2022 /ne/ – od 18:00 do 18:45 – zasadačka OcÚ Nová Dedina (Nová Dedina 125)

Šeky sa vydávajú výhradne v tomto termíne, bez výnimky!

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.