Category : Oznamy

VÝDAJ ŠEKOV NA PALIVOVÉ DREVO 2022

Výdaj šekov na drevo!


Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s. oznamuje svojim podielnikom, že dňa

21. augusta 2022 (nedeľa) v čase 18:00 – 18:45

sa v Zasadačke Obecného úradu (Nová Dedina 125)

uskutoční výdaj šekov na palivové drevo v roku 2021.

UPOZORŇUJEME PODIELNIKOV, že k prevzatiu šekov je potrebné predložiť občiansky preukaz a v prípade zastupovania úradne overené splnomocnenie!

Po tomto termíne nebude možné prevziať šek a nárok prepadá!

Informácie o prídeloch a podmienkach nájdete v ozname nižšie.

Viac informácií na čísle 0905 122 029 alebo mailom info@urbaropatova.sk