Palivové drevo – 2021

Oznamujeme podielnikom, že v zmysle schválených podmienok prideľovania palivového dreva na rok 2021 bol výdaj šekov uskutočnený v 2 termínoch a týmto bol pre rok 2021 ukončený.

Úhradu poštových poukazov na drevo je potrebné vykonať do 31.10.2021.

Prosíme, aby ste po úhrade šeku uviedli na druhú stranu telefonický kontakt a adresu, kam má byť drevo zavezené.
Takto označený šek následne doručte na adresu predsedu – Štefan Kycka, Nová Dedina 409.
V prípade neuvedenia telefonického kontaktu na zadnej strane šeku, nebude drevo vydané!

Za pochopenie ďakujeme.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.