VALNÉ ZHROMAŽDENIE !

Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na X. zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 9. decembra 2023 (sobota) od 16:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Nová Dedina.

Program zasadnutia nájdete v pozvánke.

V prípade, že sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť, využite možnosť splnomocnenia inej osoby, ktorá vás bude na valnom zhromaždení zastupovať resp. splnomocníte výbor pozemkového spoločenstva. Pri jednorázovom splnomocnení nie je potrebný overený podpis na splnomocnení.

POZVÁNKA na Valné zhromaždenie

SPLNOMOCNENIE

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.